Sections Comentarium:  SitesBlog
BLOGS
The best of the blogs in one place
Search posts in the blogs:
 
 
Home /
Baro Türk Türk Hukuk Merkezi
baroturk.com
Stats for this blog:
Views from on Wednesday, June 11, 2014: 570
Views of the last 30 days: 12
Views Yesterday: 3
Latest postings from this blog:
Filter:
on Tuesday, June 10, 2014
"Yaralar Aç?k, Adalet Hala Yok"
hala, yaralar, , adalet, yok
Uluslararas? Af Örgütü (UAÖ), Gezi olaylar?na ili?kin ?Yaralar aç?k, adalet hala yok? ba?l?kl? raporunu aç?klad?. Raporu özetleyen örgütün Türkiye masas? yetkilileri, polis ?iddetine ili?kin cezas?zl?k durumunun devam etti?ine dikkat çekti.

42 views
on Tuesday, June 10, 2014
Adana Barosu'ndan K?nama
adana, barosu, ndan, nama, klama
Adana Barosu yapt??? yaz?l? aç?klama ile, Diyarbak?r'da ya?anan bayrak indirme olay?n? k?nad?.

48 views
on Tuesday, June 10, 2014
Stajyerine Yetki Belgesi Veren Avukat Az Daha Hapse Giriyordu
yetki, hapse, avukat, az, yarg
Stajyer avukata yetki belgesi vererek duru?ma takipleri yapt?rd??? iddias?yla yarg?lanan Av. Ya?ar Y?lmaz ile stajyer Cengizhan Özdemir'e verilen hapis cezas? Yarg?tay taraf?ndan bozuldu.

30 views
on Tuesday, June 10, 2014
Birden Fazla Hapis Cezas? ve Denetimli Serbestlik Hakk?nda Yarg?tay Karar?
yarg, serbestlik, cezas, denetimli, birden
Yarg?tay 10. Ceza Dairesi taraf?ndan verilen, Birden Fazla Hapis Cezas? ve Denetimli Serbestlik karar?n? yay?nl?yoruz.

24 views
on Tuesday, June 10, 2014
"Bayra?a Uzanan El, Kimin Eli Olursa Olsun K?r?lmas? Gerekir"
bayra, lmas, uzanan, eli, olsun
Adalet Bakan? Bekir Bozda?, Diyarbak?r'daki bayrak indirilmesine ili?kin; "Bu, Türk bayra??na yap?lm?? alçakça bir sald?r?d?r." dedi.

42 views
on Tuesday, June 10, 2014
?anl?urfa Barosu'nda Bili?im Semineri
anl, urfa, bili, semineri, barosu
?anl?urfa Barosu taraf?ndan Urfa?daki avukatlara bili?im semineri düzenlendi. Seminerde Dijital verilerin delil olarak kullan?lmas? konusu ele al?nd?.

42 views
on Tuesday, June 10, 2014
Düzce Barosu'ndan Bayrak Tepkisi
bayrak, düzce, barosu, tepkisi, ndan
Düzce Baro Ba?kan? Av. Ali Dilber, Lice'de ya?anan bayrak indirme olay?yla ilgili aç?klama yapt?. Dilber, ?Bayrak Türk Milleti?nin namus ve ?erefidir." dedi.

37 views
on Tuesday, June 10, 2014
Anayasa Mahkemesi "Süper Temyiz Mercii" mi?
mahkemesi, anayasa, süper, temyiz, mercii
2012 y?l?n?n son üç ay?nda Anayasa Mahkemesi?ne 1342 bireysel ba?vuru yap?l?rken, 2013 y?l?nda ise 9897 bireysel ba?vuru yap?ld?.

34 views
on Tuesday, June 10, 2014
Denetimli Serbestlikten Yararlanma Süresi
denetimli, süresi, yararlanma, serbestlikten, prof
Denetimli Serbestlikten Yararlanma Süresi / Prof. Dr. Ersan ?EN

28 views
on Tuesday, June 10, 2014
Denetimli Serbestlikten Yararlanma Süresi
süresi, yararlanma, serbestlikten, denetimli


28 views
1 2 next last
 
Tags relating to this Blog
Highlights of this blog (last 30 days)
"Yaralar Aç?k, Adalet Hala Yok"
Denetimli Serbestlikten Yararlanma Süresi
Anayasa Mahkemesi "Süper Temyiz Mercii" mi?
?anl?urfa Barosu'nda Bili?im Semineri
"Bayra?a Uzanan El, Kimin Eli Olursa Olsun K?r?lmas?...
Yarg?ya Güven Yüzde Yirmilere Dü?tü
Stajyerine Yetki Belgesi Veren Avukat Az Daha Hapse ...
Adana Barosu'ndan K?nama
Düzce Barosu'ndan Bayrak Tepkisi
Anayasa Mahkemesi Milli Savunma Bakan?'n?n Baz? Yetk...
 

submit URL | Register | Login