Sections Comentarium:  SitesBlog
BLOGS
The best of the blogs in one place
Search posts in the blogs:
 
 
Home /
soL Haber Portal? | güne soL'dan bak?n
haber.sol.org.tr
Stats for this blog:
Views from on Wednesday, December 17, 2014: 624
Views of the last 30 days: 10
Views Yesterday: 2
Latest postings from this blog:
Filter:
on Wednesday, December 17, 2014
Erdo?an'a beddual? protesto: Firavun bozuntusu azg?n...
bozuntusu, beddual, azg, firavun, protesto
Elaz??'da Gülen cemaati üyeleri Adliye önünde 14 Aral?k Oprerasyonu'nu protesto ederken, eylemde Erdo?an'a "Firavun bozuntusu azg?n, ta?k?nlar?n a??zlar?na gem vur yarabbim. Ellerini ayaklar?n? ba?la" ?eklinde beddua edildi.

84 views
on Wednesday, December 17, 2014
17 Aral?k protestosuna polis sald?r?s?: 22 ki?i gözalt?nda
polis, aral, gözalt, ki, sald
Diyarbak?r'da 17 Aral?k yolsuzluk operasyonun y?ldönümünde, protestoda bulunmak için AKP il binas?na yürümek isteyen sendikac?lara polis izin vermedi. Yürüyümek isteyen gruptan 22 sendikac? polis taf?ndan gözalt?na al?nd?.

43 views
on Wednesday, December 17, 2014
Erdo?an'dan Gülen'e: ?aklaban
gülen, erdo, an, aklaban, dan
Cumhurba?kan? Erdo?an, Fethullah Gülen'in Ekrem Dumanl? ve Hidayet Karaca'n?n gözalt?na al?nmas?na ili?kin "onlar?n yerinde olmak isterdim" sözlerine "elini kolunu ba?layan yok ki gel onlar?n yan?na" yan?t? verdi.

48 views
on Wednesday, December 17, 2014
Fethullah Gülen'den Ekrem Dumanl? aç?klamas?: Onlar?n yerinde olmak isterdim
fethullah, gülen, onlar, dumanl, isterdim
Fethullah Gülen, Zaman Gazetesi?nin Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? ve Samanyolu Yay?n Grubu Genel Müdürü Hayrettin Karaca?n?n gözalt?na al?nmas?na ili?kin yapt??? aç?klamada "onlar?n yerinde olmak isterdim" dedi.

84 views
on Wednesday, December 17, 2014
??te CHP'nin yeni ?stanbul ?l Ba?kan?
ba, kan, istanbul, chp, il
CHP ?stanbul ?l Ba?kan? O?uz Kaan Sal?c?'n?n istifas?n?n ard?ndan göreve Murat Karayalç?n getirildi.

34 views
on Wednesday, December 17, 2014
'E-Bilete Hay?r' pankart? açan Galatasaray taraftarlar?na men
galatasaray, hay, pankart, açan, bilete
Dünkü Galatasaray maç?nda e-bilete kar?? pankart açan taraftarlar, müsabakalardan men edildi.

33 views
on Wednesday, December 17, 2014
Ak Saray'da gizli toplant? iddias?: Erdo?an Ba?bakanl?k birimlerini 'kanatlar? alt?na' al?yor
gizli, bakanl, saray, ba, ak
Cumhurba?kan? Erdo?an??n talimat?yla geçti?imiz hafta Ak Saray'da Ba?bakanl?k yetkilileri ile Erdo?an taraf?ndan görevlendirilen isimler aras?nda gizli bir toplant? yap?ld??? ve Ba?bakanl?k birimlerinin Ak Saray'a ta??nmas? karar? al?nd??? iddia edildi.

44 views
on Wednesday, December 17, 2014
FHKC MK üyesi Adnan Caber hayat?n? kaybetti
hayat, üyesi, caber, fhkc, mk
Filistin direni?ine uzun y?llard?r hizmet eden FHKC MK üyesi Adnan Caber hayat?n? kaybetti.

42 views
on Wednesday, December 17, 2014
Mustafa Karasu: Ya?ananlar AKP-Cemaat iktidar sava??
mustafa, akp, iktidar, karasu, cemaat
KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, son dönemde ya?anan geli?meleri AKP ile Cemaat?in iktidar kavgas? oldu?unu belirterek AKP?nin art?k cemaati s?n?rland?rmakla yetinmek istemedi?ini sonuç alma çabas?nda oldu?unu belirtti.

29 views
on Wednesday, December 17, 2014
Bolu'da ilginç AKP pankartlar?
bolu, akp, pankartlar, ilginç
Bolu'da ilginç AKP pankartlar?

28 views
1 2 3 next last
 
Tags relating to this Blog
Highlights of this blog (last 30 days)
Erdo?an'a beddual? protesto: Firavun bozuntusu ...
Fethullah Gülen'den Ekrem Dumanl? aç?klamas?: O...
17 Aral?k protestosuna polis sald?r?s?: 22 ki?i göza...
Fuat Avni'den 'operasyonu Bilal yönetiyor&...
??te CHP'nin yeni ?stanbul ?l Ba?kan?
Bolu'da ilginç AKP pankartlar?
Egemen Ba???'tan 17 Aral?k kutlamas?
KPSS?de 3 bin 240 'ola?an ?üphel?'
Ak Saray'da gizli toplant? iddias?: Erdo?an Ba?...
'E-Bilete Hay?r' pankart? açan Galatasaray...
 

submit URL | Register | Login