Sections Comentarium:  SitesBlog
BLOGS
The best of the blogs in one place
Search posts in the blogs:
 
 
Home /
Kocaeli'nin gazetesi Bizim Yaka'n?n anl?k haber takibi yapabilece?iniz resmi web sitesidir
bizimyaka.com
Stats for this blog:
Views from on Tuesday, December 29, 2015: 528
Views of the last 30 days: 10
Views Yesterday: 1
Latest postings from this blog:
Filter:
on Tuesday, December 29, 2015
Spor Okullar??nda filenin y?ld?zlar? yeti?iyor
spor
Spor Okulu ö?rencileri e?itim gördükleri bran?? teknikleriyle ö?reniyor

26 views
on Tuesday, December 29, 2015
Parklarda elektrik bak?m?
güncel
?zmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü?ü ekiplerince, parklarda elektrik bak?m? yap?l?yor

23 views
on Tuesday, December 29, 2015
Aktif E?itimciler Sendikas? okul ziyaretlerine devam ediyor
güncel
Aktif E?itimciler Sendikas? Genel Ba?kan? Osman Bahçe Genel Ba?kan yard?mc?s? Yusuf Gül ?ube Ba?kan? Mahmut Mollarecep ?ube ba?kan yard?mc?s? Mustafa TOPAL??n kat?ld??? ziyaretlerde ?zmit Sabac? Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve ?zmit Yahya Kaptan Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Ziyarette okul m...

28 views
on Tuesday, December 29, 2015
Do?an: "Uyu?turucu ile mücadele milli bir görevdir"
güncel
Sesimi Duyan Yok Mu Uyu?turucu ?le Mücadele Derne?i Ba?kan? Hüseyin Akbulut, dernek yöneticileri Oral Has?rc? ve Gökmen Göbekçio?lu, ?zmit Belediye Ba?kan? Dr. Nevzat Do?an?? makam?nda ziyaret etti. ?zmit Belediye Ba?kan? Dr. Nevzat Do?an, uyu?turucu ile mücadelenin milli bir görev oldu?unu söyledi

32 views
on Tuesday, December 29, 2015
Büyük ihalede protesto !
güncel
Büyük?ehir'in büyük taksi ihalesi sürerken, Kartepeli taksiciler fiyatlar?n bilerek yüksek tutularak ihale d??? b?rak?ld?klar?n? iddia ediyorlar.?hale salonu önünde bas?n aç?klamas? yapan Kartepeli taksiciler Büyük?ehir Belediyesi'ni protesto ettiler

23 views
on Tuesday, December 29, 2015
Yo?un kar ya???? öncesi AFKOM?dan uyar?
güncel
?tfaiye Dairesi Ba?kanl????na ba?l? AFKOM ya???l? hava nedeniyle sürücülere uyar?larda bulundu

26 views
on Tuesday, December 29, 2015
Saral,THK?n?n 2015 y?l? çal??malar?n? de?erlendirdi
güncel
Türk Hava Kurumu Gölcük ?ube Ba?kan? Bilge Saral THK?n?n 2015 y?l? çal??malar?n? de?erlendirdi

25 views
on Tuesday, December 29, 2015
Trafik sigortas?nda ?Zorunlu? dert
güncel
Son bir y?lda, bir kaç kez zam yap?lan Zorunlu Trafik Sigortas? fiyatlar?na, araç sahipleri tepkili. ?oförler Odas? ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i Ba?kan? Kemal Kaya ile Servisçiler Odas? Ba?kan? Ahmet Ta?ç?, zamlar?n esnaf? ma?dur etti?ini belirtirken, ?oför esnaf? ve vatanda?lar da zam...

22 views
on Tuesday, December 29, 2015
"Aleve Mey De?ince" imza günü yapt?
sanat, kültür
?air Lale T????n ilk kitab???Aleve Mey De?ince??nin imza günü KYÖD binas?nda yap?ld?

27 views
on Tuesday, December 29, 2015
Gökhan Orhan yeniden aday
siyaset
CHP Kocaeli ?l Gençlik Kollar?n?n mevcut ba?kan?, Gökhan Orhan 3 Ocak?ta yap?lacak CHP Kocaeli ?l Gençlik Kollar? Kongresinde yeniden aday olaca??n? aç?klad?

30 views
1 2 3 4 5 next last
 
Tags relating to this Blog
Highlights of this blog (last 30 days)
Hayrullah Demiray - Tam da seyirlik bir CHP
Tav?antepe?ye yaya kald?r?m?
Do?an?a yüklenen Küçükkaya?ya, ?brahim Bulut cevap ...
Spor Okullar??nda filenin y?ld?zlar? yeti?iyor
Ba?iskele CHP, tek yürek
Arsa sat??lar?ndan 2 milyon 575 bin lira gelir
Is?nmak için yakt?klar? ate? 3 evi kül etti
Parklarda elektrik bak?m?
Saral,THK?n?n 2015 y?l? çal??malar?n? de?erlendirdi
Serhat Duyar'dan ilginç tespit
 

submit URL | Register | Login